Metric Conversions.

Bảng và máy tính chuyển đổi đơn vị đo lường để chuyển đổi đơn vị đo lường

Select the type of unit you wish to convert

 

Hệ mét có nguồn gốc từ Pháp vào năm 1799 sau Cuộc cách mạng Pháp mặc dù trước đây đơn vị thập phân đã được sử dụng ở nhiều quốc gia và nền văn hóa khác. Mặc dù đã có nhiều đơn vị đo lường khác nhau và định nghĩa về các đơn vị đã được sửa đổi, hệ đo lường chính thức của hầu hết quốc gia là hình thức hiện đại của hệ mét được biết đến là "Hệ đơn vị đo lường quốc tế".

Vì các hệ thống đo lường khác vẫn được sử dụng trên toàn thế giới, như Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, trang web này nhằm giúp mọi người chuyển đổi đơn vị đo lường bằng bộ chuyển đổi métbảng chuyển đổi mét và hiểu rõ hơn về các đơn vị đo lường thay thế mà họ chưa quen thuộc. Các đơn vị đo lường được phân loại thành các loại (như chuyển đổi nhiệt độ, chuyển đổi trọng lượng và vân vân) được hiển thị ở phía bên phải, từ đó dẫn đến một loạt các máy tính chuyển đổi mét.

Nếu bạn có đề xuất về các đơn vị mới cần được thêm vào hoặc gợi ý để cải thiện trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.