Metric Conversions.

talaan ng metrikong conversion at calculators para sa metrikong conversion

Select the type of unit you wish to convert

 

Ang sistemang metriko ay nagmula sa France noong 1799 kasunod ng French Revolution bagamat ang yunit na desimal ang ginamit sa ibang bansa. Kahit may mga pagkakaiba sa mga panukat at ang mga kahulugan ay naiba, ang opisyal na panukat sa karamihang bansa ay ang modernong sistemang metriko na kilala bilang "Internation System of Units".

Dahil ginagamit pa rin ang iba pang mga sistema ng pagtaya sa buong mundo, tulad ng Estados Unidos at United Kingdom, layunin ng site na ito na tulungan ang mga tao na mag-convert ng mga yunit ng pagtaya gamit ang mga metric converters at mga metric conversion tables at mas maunawaan ang mga alternatibong pagtaya na hindi nila pamilyar. Ang mga yunit ng pagtaya ay nakakategorya sa mga uri (tulad ng temperature conversion, weight conversion at iba pa) na makikita sa kanang bahagi na nagdudulot sa mga serye ng metric conversion calculators.

Kung mayroon kang mungkahi para sa mga bagong yunit na idagdag o mga mungkahi kung paano mapabuti ang website na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin.