Metric Conversions.

Grafikë dhe përllogaritës të konvertimit metrik për konvertimet metrike

Select the type of unit you wish to convert

 

Sistemi metrik e ka origjinën në Francë në vitin 1799 pas Revolucionit Francez, ndonëse njësitë decimale përdoreshin nga shumë vende dhe kultura më parë. Ndonëse ka pasur ka pasur matje të ndryshme dhe përkufizimet e njësisë janë rishikuar, sistemi zyrtar i matjeve në pjesën më të madhe të vendeve është forma moderne e sistemit metrik i cili është i njohur si “Sistemi Ndërkombëtar i njësisë”.

Pasi që sisteme të tjera të matjes ende përdoren në të gjithë botën, si Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar, kjo faqe synon të ndihmojë njerëzit të konvertojnë njësive të matjes me konvertues metrik dhe tabela të konvertimit metrik dhe për të kuptuar më mirë matjet alternative me të cilat ata nuk janë të njohur. Njësitë e matjes kategorizohen në lloje (si konvertimi i temperaturës, konvertimi i peshës dhe kështu me radhë) të shfaqura në anën e djathtë, të cilat pastaj çojnë në një seri kalkulatorësh të konvertimit metrik.

Nëse keni një sugjerim për njësi të reja që duhet të shtohen ose sugjerime për të përmirësuar këtë faqe, ju lutemi na kontaktoni.