Metric Conversions.

Tabele i kalkulatori za metričku konverziju sajta Metrička konverzija

Select the type of unit you wish to convert

 

Metrički sistem je stvoren u Francuskoj 1799. godine ubrzo nakon Francuske revolucije premda su se decimalne jedinice i ranije koristile u brojnim drugim zemljama i kulturama. Premda su postojale različite mjere i brojne promjene u definicijama jedinica, zvanični sistem mjera većine zemalja predstavlja moderni oblik metričkog sistema koji je poznat kao "Međunarodni sistem jedinica".

Budući da se u svijetu još uvijek koriste druge mjernice, poput Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva, ovaj sajt ima za cilj pomoći ljudima da pretvore jedinice mjere pomoću metričkih konvertora i metričkih konverzijskih tabela i bolje razumiju alternativne mjere s kojima nisu upoznati. Jedinice mjere su kategorizirane po vrstama (kao što su pretvaranje temperature, pretvaranje težine i tako dalje) koje se nalaze s desne strane, a koje zatim vode do niza metričkih konverzijskih kalkulatora.

Ako imate prijedlog za nove jedinice koje treba dodati ili prijedloge kako poboljšati ovu stranicu, molimo kontaktirajte nas.