Metric Conversions.

Метрични скали за преобразуване и Калкулатори за метрично преобразуване.

Select the type of unit you wish to convert

 

Метричната система с произход от Франция през 1799 г., след като Френската революция, въпреки че десетични единици са използвани в много други страни и култури преди това. Въпреки че има много различни мерни единици и определения, официалната система за измерване в повечето страни е съвременна форма на метричната система, която сега е известна като "Международната система единици.

Тъй като в света все още се използват други системи за измерване, като Съединените щати и Обединеното кралство, този сайт има за цел да помогне на хората да преобразуват единици на измерване с помощта на метрични конвертори и метрични таблица за преобразуване и да разберат по-добре алтернативни измервания, с които не са запознати. Единиците за измерване са категоризирани по типове (като преобразуване на температура, преобразуване на тегло и т.н.), които се виждат вдясно и водят до поредица от метрични конвертори.

Ако имате предложение за нови единици, които да бъдат добавени или предложения за подобрение на този сайт, моля свържете се с нас.